× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

WSZON

Odział Neurologiczny z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu - Szpital

Informacje o komórce

Szpital wielospecjalistyczny

Oddział neurologiczny

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Leczenie stacjonarne
  • Rehabilitacja stacjonarna
  • Usługi pielęgnacyjne
  • Zapobieganie chorobom zakaźnym
  • Zapobieganie chorobom niezakaźnym
  • Oświata i promocja zdrowia
  • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Zakres świadczonych usług:

  • Neurologia


Adres

41-345 08 94
Grunwaldzka 47
25-736 Kielce

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1